Tel. (61) 28 27 011 lub (61) 28 27 027

Logo Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Domu.

Aktualności | archiwum wiadomości


30.07.2019| Spotkanie w Klubie "Gaja" z Mieczys??awem Kupczykiem
25.07.2019| Po??egnanie Pani Emilii Tylki
16.07.2019| Lato, lato, lato wsz?dzie...
28.06.2019| Zako??czenie Mobilnych Ogrod??w
27.06.2019| Piknik pod chmurk?
25.06.2019| Powitanie Lata
19.06.2019| Ostatnie spotkanie z Pokoleniem Ko??o Zi????
18.06.2019| Bezpieczna Promenada
13.06.2019| "Barierom Stop" w Lis??wkach
12.06.2019| Pewnego razu na Dzikim Zachodzie...
20.05.2019| Wyjazd z PZN Ko??cian do Nadle??nictwa Babki
16.05.2019| Poznajemy Stambu??
15.05.2019| III spotkanie z Pokoleniem Ko??o Zi????
14.05.2019| Dzie?? Godno??ci Osoby Niepe??nosprawnej
08.05.2019| 50 urodziny Pani El??biety
06.05.2019| Poznawanie przyrody
20.04.2019| ?wi?cenie potraw Wielkanocnych
17.04.2019| II spotkanie z Ko??em Zi????
16.04.2019| Wizyta dzieci z Przedszkola w Czempiniu
12.04.2019| Wizyta przedszkolak??w z Jarogniewic
10.04.2019| 9 rocznica katastrofy pod Smole??skim
10.04.2019| Wizyta w grocie solnej
03.04.2019| Tworzenie ozd??b wielkanocnych w Przedszkolu w Jarogniewicach
25.03.2019| Powitanie Wiosny
20.03.2019| Mobilne Ogrody - Pokolenia "Ko??o Zi????"
12.03.2019| Imieniny Pana Grzegorza
08.03.2019| Dzie?? Kobiet
06.03.2019| Terapia zaj?ciowa
21.02.2019| Zabawa w DPS Ugory
20.02.2019| Wiosna nadchodzi?
19.02.2019| Zabawa karnawa??owa w DPS Bukowska
14.02.2019| Mi??o??? niejedno ma imi?...
14.02.2019| Spotkanie walentynkowe
12.02.2019| Walentykowy Zawr??t G??owy
11.02.2019| 88 urodziny Pani Cyryli
29.01.2019| Zabawa Karnawa??owa
18.01.2019| Kol?dowanie
04.01.2019| 100 lat polskiej, powiatowej administracji w Powiecie Ko??cia??skim
24.12.2018| Wieczerza wigilijna
13.12.2018| Piernikowe inspiracje
12.12.2018| Wigilia Z Polskim Zwi?zkiem Niewidomych
12.12.2018| Urodziny Przemka
11.12.2018| Wizyta przedszkolak??w z Jarogniewic
06.12.2018| Miko??ajki
29.11.2018| Zaczarowane Andrzejki
29.11.2018| Zabawa Andrzejkowa w ?rodowiskowym Domu Samopomocy w Krzywiniu
28.11.2018| Zabawa Andrzejkowa w DPS w ?remie
28.11.2018| Dla Niepodleg??ej
27.11.2018| Zabawa Andrzejkowa
23.11.2018| Imieniny Pani Dyrektor
22.11.2018| II Festiwal Piosenki Jarogniewickiej
21.11.2018| Dzie?? Pracownika Socjalnego
21.11.2018| Rekolekcje parafialne
20.11.2018| Zabawa Andrzejkowa w ?rodowiskowym Domu Samopomocy w Ko??cianie
16.11.2018| Jesienne porz?dki
14.11.2018| Warcabowe zmagania
13.11.2018| Wyst?p Z??otych K??os??w
12.11.2018| Harmonijne ?piewanie
09.11.2018| 100-lecie Niepodleg??o??ci Polski
05.11.2018| Prezent od Szkolnego Klubu Sportowego "Jantar" z Racotu
05.11.2018| Zabawa z DJ Stachem
31.10.2018| Przygotowania do Dnia Wszystkich ?wi?tych
27.10.2018| XIII Olimpiada bez Barier
23.10.2018| Uroki Jesieni
23.10.2018| XIV Przegl?d Artystyczny Os??b Niepe??nosprawnych
17.10.2018| Mi?dzynarodowy Dzie?? Bia??ej Laski
17.10.2018| 5 rocznica ??lubu El??biety i Stanis??awa
16.10.2018| Bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji
11.10.2018| Zawody Sportowe o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Krzywi??
09.10.2018| Gala z rozstrzygni?cia konkursu
25.09.2018| Familiada
20.09.2018| Konferencja
19.09.2018| Festyn Integracyjny "Barierom Stop" w Lis??wkach
18.09.2018| Po??egnanie Pani Miros??awy G??uszak
14.09.2018| XIX Og??lnopolski Festiwal Artystyczny "Bez Barier"
12.09.2018| ?ladami Powstania Wielkopolskiego
07.09.2018| Narodowe Czytanie - "Przedwio??nie"
26.08.2018| Msza odpustowa ku czci Matki Bo??ej Cz?stochowskiej
07.08.2018| Jeden z dziesi?ciu
06.07.2018| 125 lat na Promenadzie
03.07.2018| ?wiczenia na weso??o
02.07.2018| Po??egnanie Pani Wandy Ziarnek
28.06.2018| Szkolenie pracownik??w
23.06.2018| Spotkanie absolwent??w w Laskach
19.06.2018| Sob??tkowe Powitanie Lata
12.06.2018| Spotkanie z biesiad?
06.06.2018| 55-lecie Domu Pomocy Spo??ecznej przy ul. Konarskiego w Poznaniu
23.05.2018| VI Zawody w darta im. Wilhelma Tella
16.05.2018| Spotkanie edukacyjne z funkcjonariuszami Policji
15.05.2018| Prezentacja sprz?tu medycznego
15.05.2018| W Klubie "Gaja" o my??listwie
09.05.2018| Dzie?? Godno??ci Osoby Niepe??nosprawnej
19.04.2018| Wizyta m??odzie??y z Mosiny
17.04.2018| Wycieczka do stacji badawczej
13.04.2018| Ziemia nasza Matka
10.04.2018| 8 rocznica katastrofy pod Smole??skiem
09.04.2018| Wyjazd na kr?gle
03.04.2018| Nowy Dyrektor Domu Pomocy Spo??ecznej w Jarogniewicach
31.03.2018| ?wi?cenie potraw
30.03.2018| Weso??ego Alleluja!
27.03.2018| Przed??wi?teczna wizyta
26.03.2018| Szkolenie SKOGN
23.03.2018| Spotkanie z muzyk?
21.03.2018| Powitanie Wiosny
08.03.2018| Mi?dzynarodowy Dzie?? Kobiet
07.03.2018| Wielkopostne Rekolekcje Parafialne
28.02.2018| Mi??osne spotkanie
27.02.2018| Turniej tenisa sto??owego w Mo??ciszkach
13.02.2018| Ostatkowy Bal Walentynkowy
13.02.2018| Mi??o??? niejedno ma imi?...
09.02.2018| 87 urodziny Pani Cyryli W??odarczyk
09.02.2018| Przedstawienie jase??kowe
08.02.2018| Zabawa karnawa??owa
02.02.2018| Podarunek od uczni??w Liceum Og??lnokszta??c?cego w Ko??cianie
31.01.2018| Wyst?py z okazji Dnia Babci i Dziadka
27.01.2018| Ch??r im. ks. dra J??zefa Surzy??skiego
24.01.2018| Wizyta "Harmonii"
15.01.2018| Z pasj? przez ??ycie
04.01.2018| 15 lat pracy w Jarogniewicach
02.01.2018| Po??egnanie Dyrektora
24.12.2017| Wieczerza wigilijna
24.12.2017| Weso??ych ?wi?t!
18.12.2017| Spotkanie ??wi?teczne w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ko??cianie
12.12.2017| Wigilia z Polskim Zwi?zkiem Niewidomych
06.12.2017| Miko??ajkowe odwiedziny
30.11.2017| Zabawa Andrzejkowa
22.11.2017| Zabawa Andrzejkowa w Krzywiniu
21.11.2017| Rekolekcje parafialne
21.11.2017| ??yczenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
17.11.2017| Jesie?? w wierszu i prozie
15.11.2017| Spotkanie autorskie z Olg? Rudnick?
31.10.2017| Dzie?? Wszystkich ?wi?tych
28.10.2017| XII Olimpiada bez Barier
26.10.2017| I Festiwal Piosenki w Domu Pomocy Spo??ecznej w Jarogniewicach
25.10.2017| XIII Przegl?d Artystyczny Os??b Niepe??nosprawnych
23.10.2017| Zaproszenie do z??o??enia oferty na dostaw? fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu KOMBI VAN
13.10.2017| Ile wiesz o sporcie?
28.09.2017| Po??egnanie Pani Marii Bernaczyk
27.09.2017| Wizyta w "Bramie Poznania"
26.09.2017| Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Gordziejem
20.09.2017| Wielka Gra na po??egnanie lata
19.09.2017| Spotkanie autorskie z Ann? Andrych
15.09.2017| Podr????e przez Epoki - ?redniowiecze
14.09.2017| VI Zawody w Boule
13.09.2017| XV Festyn ?Barierom Stop? w Lis??wkach
02.09.2017| Narodowe Czytanie
26.08.2017| Msza odpustowa ku czci Matki Bo??ej Cz?stochowskiej
25.08.2017| Podr???? przez epoki
18.08.2017| Z alfabetem na luzie
27.07.2017| ?wiat zagadek
21.07.2017| Jak wiele wiesz o sporcie?
14.07.2017| Letnia biesiada w s??onecznym rytmie
28.06.2017| "Mam Talent"
20.06.2017| Spotkanie sportowo-rekreacyjne
19.06.2017| 10-lecie O??rodka Wsparcia dla Os??b z Zaburzeniami Psychicznymi w Ko??cianie
14.06.2017| "Misie" z Jarogniewic
30.05.2017| Jeden z dziesi?ciu
23.05.2017| V Zawody w darta im. Wilhelma Tella
17.05.2017| XVI Dzie?? Godno??ci Osoby Niepe??nosprawnej
15.05.2017| Wizyta Biskupa
14.04.2017| Weso??ego Alleluja!
11.04.2017| Bezpieczny i aktywny senior
30.03.2017| Internet oknem na ?wiat
23.03.2017| Gdzie ta wiosna?
21.03.2017| Rekolekcje Wielkopostne
03.03.2017| S??owa wsparcia dla inicjatywy Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy
24.02.2017| Zabawa Walentynkowa w Mo??ciszkach
09.02.2017| Walentynki w Lis??wkach
09.02.2017| Urodziny Pani Cyryli W??odarczyk
02.02.2017| Szkolenie z pierwszej pomocy - ci?g dalszy
27.01.2017| Koncert kol?d i pastora??ek
27.01.2017| Wyst?p Kapeli "Regent"
25.01.2017| Plan post?powa?? o udzielenie zam??wie?? publicznych w roku 2017
23.01.2017| Spotkanie PZN Ko??cian w racockim Gimnazjum
20.01.2017| Dzie?? Babci i Dziadka w Zespole Szk???? Nr 4 w Ko??cianie
19.01.2017| W karnawa??owym rytmie!
16.01.2017| Spotkanie w ??wi?tecznym klimacie
30.12.2016| Szcz???liwego Nowego Roku!
24.12.2016| Wigilijna wieczerza
23.12.2016| Weso??ych ?wi?t!
21.12.2016| Kol?dowanie z ch??rem szkolnym z Gimnazjum w Starych Oborzyskach
20.12.2016| Szkolenie z pierwszej pomocy
19.12.2016| Jase??ka w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ko??cianie
19.12.2016| ?wi?teczne przygotowania
14.12.2016| Niespodziewane odwiedziny
13.12.2016| ?wi?teczna wizyta Pana Eugeniusza Ku??nierka
12.12.2016| Wigilia w Polskim Zwi?zku Niewidomych ko??o Ko??cian
01.12.2016| Wizytacja Komisji O??wiaty z Czempinia
30.11.2016| Podnoszenie kwalifikacji personelu
30.11.2016| Andrzejki w Krzywiniu
29.11.2016| Andrzejkowy ?wiat Magii
24.11.2016| Rekolekcje parafialne
24.11.2016| Klub "Gaja" o czempi??skiej Bibliotece
17.11.2016| "B?d?? m?drzejszy..."
14.11.2016| Wizyta Ch??ru "Lutnia"
10.11.2016| 92 urodziny Pani Leokadii
01.11.2016| Dzie?? Wszystkich ?wi?tych
27.10.2016| Spotkanie Klubu "Gaja" z przedstawicielami PZN ko??o Ko??cian
26.10.2016| XII Przegl?d Artystyczny Os??b Niepe??nosprawnych
22.10.2016| XI Olimpiada bez Barier
25.09.2016| A Oni s? w??r??d nas!
15.09.2016| Przystanek Uf... o!?
14.09.2016| V Zawody Sportowe w Boule
03.09.2016| Czytanie "Quo vadis"
26.08.2016| Msza odpustowa
28.07.2016| ?T?cza? w Jarogniewicach
30.06.2016| Wizyta ma??oretek
28.06.2016| Powitanie lata
21.06.2016| Wycieczka PZN do Torunia
11.06.2016| Zjazd Absolwencki w Laskach
09.06.2016| Spotkanie z Dow??dc? Orkiestry Reprezentacyjnej Si?? Powietrznych w Poznaniu
19.05.2016| IV Zawody w darta im. Wilhelma Tella
18.05.2016| Wizyta "Z??otych K??os??w"
16.05.2016| Wycieczka do Nadle??nictwa Antonin
13.05.2016| Dzie?? Godno??ci Osoby Niepe??nosprawnej
11.05.2016| Rozmowa o grach planszowych
26.04.2016| Zamontowano barierki ochronne przy naszym Domu
06.04.2016| W Klubie "Gaja" o zdrowym ??ywieniu
01.04.2016| Witaj Wiosno!
25.03.2016| Weso??ego Alleluja!
22.03.2016| Kolejni ??wi?teczni go??cie
17.03.2016| Wielkanocna wizyta Eugeniusza Ku??nierka
11.03.2016| Dzie?? Kobiet
10.03.2016| Eugeniusz Ku??nierek, Laureat Statuetki "Samarytanin" - "Niezwyk??y Dom"
25.02.2016| Rozmowa o kopie sportowym
19.02.2016| Poetycko o Domu
18.02.2016| Nowy tor do nauki chodzenia
17.02.2016| Zakupili??my nowe ??????ka rehabilitacyjne
10.02.2016| 85 urodziny Pani Cyryli W??odarczyk
04.02.2016| Zabawa karnawa??owo-walentynkowa
02.02.2016| ?Kolorowe Walentynki? w Lis??wkach
28.01.2016| Wizyta Ko??cia??skiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego i Udaru M??zgu
21.01.2016| ?wi?to Babci i Dziadka
20.01.2016| Zimowe widoki
15.01.2016| Wizyta ch??ru "Lutnia"
14.01.2016| Jase??ka w wykonaniu m??odzie??y z Gimnazjum w Starych Oborzyskach
31.12.2015| Sylwester 2015
30.12.2015| Innowacyjne rozwi?zanie monitoruj?ce osoby chore na demencj? i Alzheimera
29.12.2015| Zakupili??my aparat EKG
28.12.2015| Nowe urz?dzenie w gabinecie rehabilitacyjnym
24.12.2015| Wigilia Bo??ego Narodzenia
24.12.2015| Jest taki dzie??...
17.12.2015| ??yczenia ??wi?teczne od m??odzie??y
16.12.2015| Jase??ka w Zespole Szk???? nr 4 w Ko??cianie
15.12.2015| ?wi?teczna wizyta Samarytanina
10.12.2015| Wigilia w Polskim Zwi?zku Niewidomych ko??o Ko??cian
04.12.2015| Podr???? do Laponii ?? w Krainie ?wi?tego Miko??aja
26.11.2015| Andrzejki
20.11.2015| Dzie?? Pracownika Socjalnego
13.11.2015| ?Przyjaciel zwierz?t?
12.11.2015| Poetyckie popo??udnie z Jackiem Kaczmarskim
06.11.2015| I jak tu nie kocha? jesieni??
02.11.2015| Dzie?? Zaduszny
28.10.2015| Statuetka ?Samarytanina? przyznana!
26.10.2015| X Olimpiada bez barier
22.10.2015| Dyskusja o roli Sejmiku
21.10.2015| XI Przegl?d Artystyczny Os??b Niepe??nosprawnych
16.10.2015| 40 lat min???o, jak jeden dzie??...
15.10.2015| Spotkanie na temat bezpiecze??stwa w ruchu drogowym
13.10.2015| Kto w tym roku zostanie "Samarytaninem"?
10.10.2015| 10 Rajd Papieski w Jarogniewicach
30.09.2015| Spotkanie z kapelanem Tomaszem Marciniakiem w ramach Klubu ?Gaja?
30.09.2015| 102 urodziny Pani Ireny Nowackiej
26.08.2015| Msza odpustowa w naszym Domu
 --> Standardowy wygląd
Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Zmiana kontrastu strony
BIP-Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Bezpieczny i aktywny senior

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAROGNIEWICACH

ul. Poznańska 25
64 - 020 Czempiń

tel. (61) 28 27 011
tel. (61) 28 27 027
fax (61) 28 26 110

pomoc@dps.jarogniewice.plO nas

O Domu
Warunki bytowe
Filozofia Domu
Historia Domu
Kadra
Rada Mieszkańców

Procedura przyjęcia

Jak zamieszkać
Świadczenie pracy socjalnej
Zasady odpłatności

Usługi wspomagające

Terapia zajęciowa
Terapia z osobami dementywnymi
Rehabilitacja podstawowa
Rehabilitacja
Opieka psychologiczna
Pozostałe

2015 Wszystkie prawa zastrzeżone
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl