Tel. (61) 28 27 011 lub (61) 28 27 027

Logo Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Domu.

Spotkanie w Klubie "Gaja" z Mieczys??awem Kupczykiem

Go??ciem lipcowego spotkania w Klubie Ludzi Ciekawych ?wiata "Gaja" by?? pan Mieczys??aw Kupczyk. Nasz prelegent sam siebie okre??li?? mianem pielgrzyma-podr????nika. ...

Dodano: 30.07.2019


Po??egnanie Pani Emilii Tylki

W dniu dzisiejszym po??egnali??my Pani? Emili? Tylk?, kt??ra z dniem 26 lipca br. przejdzie na zas??u??on? emerytur?. Na spotkanie przysz??o spore grono mieszka??c??w oraz pracownik??w, kt??rzy, ...

Dodano: 25.07.2019


Lato, lato, lato wsz?dzie...

Taki tytu?? nosi??o spotkanie integracyjne o charakterze biesiadnym, kt??re odby??o si? w Domu Pomocy Spo??ecznej w Jarogniewicach. Opr??cz mieszka??c??w i pracownik??w naszego Domu udzia?? w spotkan...

Dodano: 16.07.2019


Zako??czenie Mobilnych Ogrod??w

Projekt "Mobilne Ogrody ?? Pokolenia Ko??o Zi????" dobieg?? ko??ca. W cyklu spotka?? mieszka??cy naszego Domu utworzyli mobilne ogr??dki zio??owe - skrzynie z jadalnymi kwiatami, z ro??linami zwabiaj...

Dodano: 28.06.2019


Piknik pod chmurk?

Pod takim has??em odby??o si? spotkanie w Domu Pomocy Spo??ecznej przy ulicy Konarskiego w Poznaniu. Podczas Pikniku odbywa??o si? szereg r????nych atrakcji. Mo??na by??o spr??bowa? swych si?? w rz...

Dodano: 27.06.2019


>> Zobacz wszystkie artykuły.

 --> Standardowy wygląd
Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Zmiana kontrastu strony
BIP-Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Bezpieczny i aktywny senior

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAROGNIEWICACH

ul. Poznańska 25
64 - 020 Czempiń

tel. (61) 28 27 011
tel. (61) 28 27 027
fax (61) 28 26 110

pomoc@dps.jarogniewice.plO nas

O Domu
Warunki bytowe
Filozofia Domu
Historia Domu
Kadra
Rada Mieszkańców

Procedura przyjęcia

Jak zamieszkać
Świadczenie pracy socjalnej
Zasady odpłatności

Usługi wspomagające

Terapia zajęciowa
Terapia z osobami dementywnymi
Rehabilitacja podstawowa
Rehabilitacja
Opieka psychologiczna
Pozostałe

2015 Wszystkie prawa zastrzeżone
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl