Tel. (61) 28 27 011 lub (61) 28 27 027

Logo Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Domu.

Kadra


Praca w domu pomocy społecznej wymaga z jednej strony wielkiego serca i życzliwości, ale przede wszystkim fachowej wiedzy i umiejętności, zarówno psychologiczno-pedagogicznych jak i medycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
Stawiamy więc na dobre, merytoryczne przygotowanie kadry, predyspozycje osobowościowe polegające na życzliwym nastawieniu i otwartości na potrzeby drugiego człowieka, umiejętność komunikowania się, wrażliwość, wysoką kulturę osobistą, ale nade wszystko umiejętność empatii.Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki oraz całego personelu sprawuje Dyrektor Domu - Katarzyna Michalewicz.


W strukturze zatrudnienia personelu w naszym Domu wyróżnia się następujące działy:
Dział Opiekuńczy - w jego skład wchodzą: kierownik działu, pielęgniarki, pokojowe, opiekunki.
Dział Wspomagający - w jego skład wchodzą: kierownik działu, terapeuta, fizjoterapeuta,
    pracownicy socjalni, psycholog.
Dział Gospodarczy - w jego skład wchodzą: kierownik działu, krawcowa, kucharki, pomoc
    kuchenna, kierowca, konserwator.
Dział administracyjno-finansowy - w jego skład wchodzą: główny księgowy, księgowa,
    magazynier.
Samodzielne stanowiska pracy - inspektor ds. kadr, dietetyk.

Każdy z działów i samodzielnych pracowników realizując swoje zadania kieruje się dobrem mieszkańców poprzez służenie im swoją pracą, popartą wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem.
 --> Standardowy wygląd
Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Zmiana kontrastu strony
BIP-Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Bezpieczny i aktywny senior

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAROGNIEWICACH

ul. Poznańska 25
64 - 020 Czempiń

tel. (61) 28 27 011
tel. (61) 28 27 027
fax (61) 28 26 110

pomoc@dps.jarogniewice.plO nas

O Domu
Warunki bytowe
Filozofia Domu
Historia Domu
Kadra
Rada Mieszkańców

Procedura przyjęcia

Jak zamieszkać
Świadczenie pracy socjalnej
Zasady odpłatności

Usługi wspomagające

Terapia zajęciowa
Terapia z osobami dementywnymi
Rehabilitacja podstawowa
Rehabilitacja
Opieka psychologiczna
Pozostałe

2015 Wszystkie prawa zastrzeżone
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl