Tel. (61) 28 27 011 lub (61) 28 27 027

Logo Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Domu.

O Domu


"Opatrzność ma tysiące sposobów, aby podnieść schylonych i pomóc wstać leżącym. Czasami nasz los wygląda jak drzewko owocowe zimą; widząc jego smutny widok kto pomyślałby, że te zdrętwiałe konary i widlaste gałęzie będą się znowu zielenić, rozkwitać, a potem dadzą nawet owoce! A jednak wierzymy w to, my to wiemy."
J. W. Goethe


Misją naszego Domu jest stworzenie miejsca, dającego poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i zaufania. Miejsca wzajemnego szacunku dla wszystkich, a także ciepła i serdeczności oraz otwartości. Miejsca, o którym mieszkaniec może powiedzieć "mój Dom".

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego Powiatu Kościańskiego. Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych, ociemniałych i z resztką wzroku. Przeznaczony jest on dla 72 osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Statut Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
Schemat organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach


Nasz Dom mieści się w klasycystycznym zespole pałacowym z XVII wieku. Park otaczający pałac rozciąga się na obszarze 5 hektarów, a jego atrakcją jest staw i różnorodny drzewostan będący zabytkowym pomnikiem przyrody.
Zadaniem Domu jest świadczenie, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usług: bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych, społecznych, kulturalnych i religijnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. Zakres i poziom usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach uwzględnia w szczególności wolność, intymność, poczucie bezpieczeństwa i godne życie mieszkańców Domu oraz umożliwia rozwój osobowości, samodzielności w zależności od stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności.
Mamy świadomość, że trafiają do nas ludzie schorowani, często zagubieni i odrzuceni, dlatego naszym obowiązkiem jest odpowiedzialne zaangażowanie w sprawy mieszkańców oraz głęboka, nieomal osobista odpowiedzialność za ich życie i zdrowie.

Chcąc utrzymać jakość życia mieszkańców na obecnym, wysokim poziomie, staramy się wykazywać profesjonalizmem, wykorzystywać wiedzę, umiejętności i doświadczenia tak, aby możliwie w pełni zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców, stale polepszać warunki ich pobytu i leczenia poprzez wykorzystywanie niezbędnego sprzętu specjalistycznego, który zapewnia mieszkańcom komfort, a w szczególności pozwala tworzyć w Domu unikalny, pozytywny klimat zbliżony do atmosfery domu rodzinnego.
 --> Standardowy wygląd
Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Zmiana kontrastu strony
BIP-Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Bezpieczny i aktywny senior

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAROGNIEWICACH

ul. Poznańska 25
64 - 020 Czempiń

tel. (61) 28 27 011
tel. (61) 28 27 027
fax (61) 28 26 110

pomoc@dps.jarogniewice.plO nas

O Domu
Warunki bytowe
Filozofia Domu
Historia Domu
Kadra
Rada Mieszkańców

Procedura przyjęcia

Jak zamieszkać
Świadczenie pracy socjalnej
Zasady odpłatności

Usługi wspomagające

Terapia zajęciowa
Terapia z osobami dementywnymi
Rehabilitacja podstawowa
Rehabilitacja
Opieka psychologiczna
Pozostałe

2015 Wszystkie prawa zastrzeżone
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl