Tel. (61) 28 27 011 lub (61) 28 27 027

Logo Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Domu.

Opieka psychologiczna


"Nie mogę rozwiązać wszystkich problemów,
ale mogę przestać dopuszczać,
by one mnie hipnotyzowały".
Klaus Vopel


Psycholog jest obecny na terenie Domu w pełnym wymiarze czasu pracy.

Psycholog uczestniczy w codziennym życiu mieszkańców w stopniu, który umożliwia mu swobodny wgląd w aktualną sytuację indywidualną i grupową, na bieżąco udziela wsparcia w zakresie pojawiających się trudności. Codzienna praca psychologa ukierunkowana jest na:
udzielanie mieszkańcom pomocy w rozumieniu i akceptacji choroby w aktualnej oraz
    zmieniającej się w czasie postaci,
akceptację życia z dysfunkcją lub kalectwem,
wytwarzanie właściwej motywacji do różnych form aktywności lub podtrzymywanie
    już istniejących,
inicjowanie nowych kontaktów społecznych.

Psycholog prowadzi w formie spotkań indywidualnych oraz grupowych zajęcia mające na celu stymulowanie rozwoju, bądź też utrzymywanie aktualnego stanu procesów poznawczych oraz emocjonalnych. W odniesieniu do sytuacji indywidualnej mieszkańca oraz jego możliwości psychofizycznych psycholog prowadzi również porady przy łóżku chorych, towarzyszy osobom w stanie terminalnym, udziela wsparcia w zakresie pozytywnego bilansowania życia.
Psycholog współpracuje z terapeutami uzależnień w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, towarzyszy nowym mieszkańcom w czasie ich adaptacji do warunków życia w domu pomocy społecznej. Psycholog udziela takich form wsparcia, jakie wynikają z aktualnych potrzeb mieszkańców, pomaga mieszkańcom realizować ich zainteresowania oraz spędzać czas wolny zgodnie z wyrażanymi przez nich preferencjami.

 --> Standardowy wygląd
Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Zmiana kontrastu strony
BIP-Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Bezpieczny i aktywny senior

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAROGNIEWICACH

ul. Poznańska 25
64 - 020 Czempiń

tel. (61) 28 27 011
tel. (61) 28 27 027
fax (61) 28 26 110

pomoc@dps.jarogniewice.plO nas

O Domu
Warunki bytowe
Filozofia Domu
Historia Domu
Kadra
Rada Mieszkańców

Procedura przyjęcia

Jak zamieszkać
Świadczenie pracy socjalnej
Zasady odpłatności

Usługi wspomagające

Terapia zajęciowa
Terapia z osobami dementywnymi
Rehabilitacja podstawowa
Rehabilitacja
Opieka psychologiczna
Pozostałe

2015 Wszystkie prawa zastrzeżone
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl