Tel. (61) 28 27 011 lub (61) 28 27 027

Logo Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Domu.

Rehabilitacja podstawowa


"Pomóż mi zrobić to samemu"
Maria Montessori


Rehabilitacja podstawowa to nauczenie osób niewidomych i słabowidzących jak posługiwać się umiejętnościami i pomocami kompensującymi, aby prowadzić bezpieczne, samodzielne i produktywne życie wykorzystując swoje możliwości do maksimum.
Program rehabilitacji podstawowej dla osób niewidomych, ociemniałych i słabowidzących w naszym Domu polega głównie na:
opanowaniu umiejętności samodzielnego poruszania się (orientacja przestrzenna),
opanowaniu umiejętności wykonywania podstawowych czynności dnia
    codziennego (samoobsługa),
opanowaniu umiejętności porozumiewania się (braille, komputer).

Zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej w Domu prowadzone są w formie indywidualnej - dawkę nowych informacji, ćwiczeń i tempo przeprowadzonych zajęć pracownik dostosowuje do wieku i możliwości danego mieszkańca. Dlatego podczas zajęć pracujemy metodą "krok za krokiem" - pojęcia przestrzenne, techniki zabezpieczające, topografia pokoju, topografia budynku, poruszanie się z przewodnikiem, poruszanie się mieszkańca za pomocą laski - najpierw w terenie zamkniętym, później w terenie otwartym. Zasadniczą rolę odgrywają tu procesy poznawcze, wykorzystywanie posiadanych zmysłów, zasób pojęć, znajomość schematu ciała, wyobraźnia przestrzenna, wiedza o otoczeniu, operowanie relacjami odległości i czasu.

W naszym Domu niewidomi i ociemniali mieszkańcy mają możliwość nauczenia się bądź doskonalenia techniki czytania i pisania braille`em na maszynach brajlowskich mechanicznych lub na specjalistycznej elektrycznej maszynie brajlowskiej.

Opanowanie braille`a przez mieszkańców Domu, chociaż w stopniu podstawowym, okazuje się bardzo potrzebne do zapisania adresu, numeru telefonu czy przeczytania daty w kalendarzu braille`owskim. Zajęcia odbywają się indywidualnie i co jest najważniejsze - są traktowane nie jako obowiązek, lecz jako przyjemność lub rozrywkę.

Mieszkańcy uczą się także technik wykonywania czynności dnia codziennego (zaparzanie kawy, smarowanie chleba, obierania owoców), przy pomocy metod bezwzrokowych oraz specjalnych pomocy technicznych. Umiejętność wykonywania czynności dnia codziennego pozwalają niewidomym mieszkańcom na samodzielną aktywność związaną z samoobsługą, toaletą, komunikacją.

 --> Standardowy wygląd
Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Zmiana kontrastu strony
BIP-Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Bezpieczny i aktywny senior

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAROGNIEWICACH

ul. Poznańska 25
64 - 020 Czempiń

tel. (61) 28 27 011
tel. (61) 28 27 027
fax (61) 28 26 110

pomoc@dps.jarogniewice.plO nas

O Domu
Warunki bytowe
Filozofia Domu
Historia Domu
Kadra
Rada Mieszkańców

Procedura przyjęcia

Jak zamieszkać
Świadczenie pracy socjalnej
Zasady odpłatności

Usługi wspomagające

Terapia zajęciowa
Terapia z osobami dementywnymi
Rehabilitacja podstawowa
Rehabilitacja
Opieka psychologiczna
Pozostałe

2015 Wszystkie prawa zastrzeżone
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl