Tel. (61) 28 27 011 lub (61) 28 27 027

Logo Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Domu.

Świadczenie pracy socjalnej


Pracownicy socjalni są pierwszymi osobami, które mają kontakt z przyszłymi mieszkańcami ubiegającymi się o przyjęcie do naszego Domu. Ustalają jej sytuację socjalno-bytową w miejscu zamieszkania lub pobytu, udzielają porad oraz informacji o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu, prowadzą sprawy związane z przyjęciem i opuszczeniem Domu, zapoznają nowych mieszkańców z jego organizacją, otaczają mieszkańców Domu szczególną troską, zwłaszcza w początkowym okresie pobytu, tj. w czasie ich adaptacji do życia w nowych warunkach.

Dwóch pracowników socjalnych wspiera mieszkańców naszego Domu w rozwiązywaniu problemów i trudności dnia codziennego między innymi poprzez:
kształtowanie wzorów wzajemnej życzliwości i troski, w tym zakresie ściśle współpracują
    ze wszystkimi pracownikami Domu,
reprezentowanie interesów mieszkańców w sprawach socjalno-bytowych wobec instytucji,
    urzędów, osób prywatnych, organizacji społecznych,
stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodzinami,
    opiekunami prawnymi i różnymi środowiskami,
badanie skarg i wniosków zgłoszonych przez mieszkańców.

 --> Standardowy wygląd
Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Zmiana kontrastu strony
BIP-Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Bezpieczny i aktywny senior

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAROGNIEWICACH

ul. Poznańska 25
64 - 020 Czempiń

tel. (61) 28 27 011
tel. (61) 28 27 027
fax (61) 28 26 110

pomoc@dps.jarogniewice.plO nas

O Domu
Warunki bytowe
Filozofia Domu
Historia Domu
Kadra
Rada Mieszkańców

Procedura przyjęcia

Jak zamieszkać
Świadczenie pracy socjalnej
Zasady odpłatności

Usługi wspomagające

Terapia zajęciowa
Terapia z osobami dementywnymi
Rehabilitacja podstawowa
Rehabilitacja
Opieka psychologiczna
Pozostałe

2015 Wszystkie prawa zastrzeżone
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl