Tel. (61) 28 27 011 lub (61) 28 27 027

Logo Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Domu.

Terapia z osobami dementywnymi


Senior z demencją to osoba posiadająca imię, nazwisko, godność. Osoba, której należy się uprzejmość.

U osób dementywnych w zależności od nasilenia choroby spotykamy się z ograniczeniem zdolności poruszania się i funkcji poznawczych. Utrudniona jest z nimi komunikacja a dezorientacja, strach, napięcie oraz utrata zaufania prowadzą do złego samopoczucia. Wiemy jak ważne jest wykorzystanie całego bagażu wiedzy i doświadczenia w pracy z mieszkańcami dementywnymi, aby dostarczyć bodźców wszystkim jego zmysłom.
W tym celu terapeuci stosują w naszym Domu:
stymulację dotykową, wzrokową, słuchową, węchu i smaku,
terapię walidacyjną, która skupia się na uważnym słuchaniu wypowiedzi uczestnika przy
    zachowaniu pełnej akceptacji ze strony słuchającego jak i pozostałych ewentualnych
    uczestników zajęć,
terapię reminiscencyjną, która odwołuje się do przeżyć i wspomnień mieszkańca
    przy użyciu fotografii, filmów, przedmiotów itp. ma na celu utrwalanie pozytywnych wspomnień,
terapię kognitywną, która polega na poprawie zdolności pamięciowych, koncentracji, uwagi;
    jej celem jest usprawnienie ogólnych zdolności intelektualnych poziomu mieszkańca,
terapię manualną oraz biblioterapię.

Zajęcia te podnoszą podopiecznym nastój, pozwalają dłużej zachować sprawność intelektualną, a także znaleźć proste drogi efektywnej komunikacji do zbudowania bezpiecznego otoczenia. Prowadzone są w szczególności w formie indywidualnej z założeniem rozszerzenia na dalszych etapach działania o formę grupową.

 --> Standardowy wygląd
Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Zmiana kontrastu strony
BIP-Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Bezpieczny i aktywny senior

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAROGNIEWICACH

ul. Poznańska 25
64 - 020 Czempiń

tel. (61) 28 27 011
tel. (61) 28 27 027
fax (61) 28 26 110

pomoc@dps.jarogniewice.plO nas

O Domu
Warunki bytowe
Filozofia Domu
Historia Domu
Kadra
Rada Mieszkańców

Procedura przyjęcia

Jak zamieszkać
Świadczenie pracy socjalnej
Zasady odpłatności

Usługi wspomagające

Terapia zajęciowa
Terapia z osobami dementywnymi
Rehabilitacja podstawowa
Rehabilitacja
Opieka psychologiczna
Pozostałe

2015 Wszystkie prawa zastrzeżone
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl