Tel. (61) 28 27 011 lub (61) 28 27 027

Logo Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Domu.

Terapia zajęciowa


"Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi działać, a zrozumiem".
KonfucjuszTerapia zajęciowa to usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego. Terapia zajęciowa jest działaniem wielokierunkowym, bazującym na naturalnych siłach niezależnych od stopnia niesprawności osoby starszej.

Zajęcia aktywizująco-terapautyczne realizowane są w naszym Domu systematycznie pięć dni w tygodniu. Celem ich jest stworzenie przestrzeni, w której osoby starsze będą czuły się akceptowane, gdzie będą mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także będą mogli dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

W naszym Domu każdy mieszkaniec traktowany jest indywidualnie - jest nie tylko biorcą, ale przede wszystkim współautorem i realizatorem procesu aktywizacji. Ma on możliwość wyboru takiej formy wśród zaoferowanych propozycji, która jest dla niego z wielu powodów najlepsza i najbardziej odpowiada jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym.

Każda osoba ma szansę wyrażania siebie w dostępnej i indywidualnej formie aktywności poprzez bogactwo metod i technik, które umożliwiają dotarcie do uczestników zajęć i pozwalają rozwijać ich uzdolnienia.

W Domu prowadzone są następujące formy terapii zajęciowej:

estetoterapia - wykorzystuje się kontakt z pięknym otoczeniem i przyrodą,
    szeroko pojętą kulturą.
ludoterapia - podczas niej mieszkańcy spędzają czas przy grach i zabawach stolikowych,
    wykorzystywane są w tym celu gry planszowe np.: szachy, warcaby, karty, domino
    braille`owskie. Przyczyniają się one do rozwoju zainteresowań i do wyrobienia
    u mieszkańca aktywnego spędzania czasu wolnego, integrują grupę.
silwoterapia - mieszkańcy aktywizowani są do udziału w spacerach. Uczestnicy silwoterapii
    uczą się rozpoznawać niektóre gatunki ptaków, gatunki roślin i ich owoce - osoby
    niewidome za pomocą zmysłu węchu, dotyku i słuchu. Ta forma zajęć posiada elementy
    edukacji i poprawia kondycję fizyczną.
ergoterapia - jest to terapia, prowadzona poprzez zajęcia i prace artystyczne, malarskie, haft,
    szydełkowanie, wyszywanie, wyklejanie. Zadania dobierane są do każdego uczestnika
    indywidualnie, uwzględniając jego możliwości, wiek i słaby wzrok. Prace wykonywane są
    różnymi technikami i metodami plastycznymi np.: rzeźba, ceramika, batic, skóroplastyka.
biblioterapia - terapia przez czytanie książek oraz codziennej prasy.
poezjoterapia - pisanie i recytowanie wierszy.
muzykoterapia - są to zajęcia relaksujące i stymulujące poprzez słuchanie muzyki, śpiewanie
    piosenek, ćwiczenia rytmiczne, nauka gry na instrumentach, rozróżnianie dźwięków. W Domu
    działa zespół "OAZA bis", w którym mieszkańcy mają możliwość się udzielać.


Prowadzone są także takie formy terapii jak:
trening pamięci: ćwiczenia, które poprawiają funkcjonowanie pamięci
    krótkotrwałej i długotrwałej, co prowadzi do usprawnienia ogólnych zdolności intelektualnych.
trening koncentracji: ćwiczenia, które skupiają uwagę i kierują ją na
    określony przedmiot, zagadnienie, wydarzenie, sytuację czy zjawisko, co umożliwia efektywne
    wykonanie pracy zarówno umysłowej, jak i fizycznej.
terapia funkcji poznawczych: polega na systematycznym wykonywaniu przez mieszkańca
    zestawu zadań, w których angażowana jest pamięć, uwaga, orientacja przestrzenna,
    koncentracja. Terapia odbywa się pod kierunkiem terapeuty i jest dostosowana do
    indywidualnych możliwości i potrzeb mieszkańca.


Profesjonalne wysiłki naszych terapeutów zmierzają do zmobilizowania wszelkich zasobów u osoby poddanej terapii, które pozwolą na pełne wykorzystanie możliwości kreowania lepszego życia, w poczuciu akceptacji własnych ograniczeń i problemów.
Pomysłów mamy pod dostatkiem, więc zajęcia są urozmaicone a przy okazji i przyjemne.

 --> Standardowy wygląd
Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Zmiana kontrastu strony
BIP-Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Bezpieczny i aktywny senior

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAROGNIEWICACH

ul. Poznańska 25
64 - 020 Czempiń

tel. (61) 28 27 011
tel. (61) 28 27 027
fax (61) 28 26 110

pomoc@dps.jarogniewice.plO nas

O Domu
Warunki bytowe
Filozofia Domu
Historia Domu
Kadra
Rada Mieszkańców

Procedura przyjęcia

Jak zamieszkać
Świadczenie pracy socjalnej
Zasady odpłatności

Usługi wspomagające

Terapia zajęciowa
Terapia z osobami dementywnymi
Rehabilitacja podstawowa
Rehabilitacja
Opieka psychologiczna
Pozostałe

2015 Wszystkie prawa zastrzeżone
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl