Tel. (61) 28 27 011 lub (61) 28 27 027

Logo Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Domu.

Zamówienia publiczne


Dom przeprowadza przetarg nieograniczony na remont drewnianej więźby dachu budynku pałacowego "Betania".
Ogłoszenie o przetargu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie niezbędne załączniki są dostępne na stronie http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/
Wykaz złożonych ofert: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/
Dom przeprowadza przetarg nieograniczony na przebudowę istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową.
Ogłoszenie o przetargu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie niezbędne załączniki są dostępne na stronie http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/
Wykaz złożonych ofert: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/ --> Standardowy wygląd
Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Zmiana kontrastu strony
BIP-Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Bezpieczny i aktywny senior

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAROGNIEWICACH

ul. Poznańska 25
64 - 020 Czempiń

tel. (61) 28 27 011
tel. (61) 28 27 027
fax (61) 28 26 110

pomoc@dps.jarogniewice.plO nas

O Domu
Warunki bytowe
Filozofia Domu
Historia Domu
Kadra
Rada Mieszkańców

Procedura przyjęcia

Jak zamieszkać
Świadczenie pracy socjalnej
Zasady odpłatności

Usługi wspomagające

Terapia zajęciowa
Terapia z osobami dementywnymi
Rehabilitacja podstawowa
Rehabilitacja
Opieka psychologiczna
Pozostałe

2015 Wszystkie prawa zastrzeżone
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl